ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Services

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

→  Consulting

→  Original storytelling

→  Στρατηγικός σχεδιασμός διανομής περιεχομένου cross-platform

→  Επιμέλεια εταιρικών λογαριασμών Social Media και Community Μanagement

→  Mobile video streaming stories και εφήμερο περιεχόμενο για IG Stories, IG TV, Facebook Live, YouTube Live, Snapchat
→  Video content (teasers, post publicity, how-to videos, webisodes, YouTube specials κ.ά)

→  Custom made εικαστικά

→  Επιμέλεια Influencer-based campaigns

→  Περιεχόμενο για special projects

→  Διαχείριση ειδικών ενεργειών (Call To Action, διαχείριση περιεχομένου που παράγεται από χρήστες κ.ά)

→  Procedurals (newsletters, native και product posts κ.ά)